Тимошенко Ю.В.
персональний сайт
Бондарєв К.А
персональний сайт
Останні події
Пряма мова
Інтерв'ю
Програма Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”

 

Борітеся, поборете.

Вам Бог помагає!

Т.Шевченко

 

 

Вступ

 

Це духовний заповіт і заклик великого Пророка України. У ньому незламна сила духу, що кличе народ до боротьби за своє гідне майбутнє, за те, щоб на оновленій Україні не панували внутрішні вороги - супостати, за те, щоби Батьківщина стала великою братерською сім’єю, матір’ю для всіх дочок і синів-патріотів, які не стануть рабами виживання і животіння і  не пошкодують праці, крові і навіть свого життя для її відродження і величі, як гарантії добробуту і прогресу нинішнього і прийдешніх поколінь. Сучасний розвиток українського суспільства і держави проходить в умовах глобальних потрясінь і трансформацій, коли доля країн вирішується їхнім духовним піднесенням, єднанням, інтелектуальним розвитком, рівнем міжнародної конкурентоспроможності та спроможності країни бути позитивно представленою у світі як країна, як нація, як держава. У жорстокій боротьбі за виживання і розвиток, за світові ринки інтелектуальних ресурсів, за природні і людські ресурси, за якість людського розвитку, за рівень життя переможуть найбільш сильні патріотичним духом, об'єднані нації і народи, демократичні та справедливі суспільства. Перед Україною стоїть особливої ваги питання: чи зможе вона в найближчі роки вийти з глибокої системної кризи і реінтегруватись до кола демократичних країн, чи є в неї політична воля і духовні сили для остаточного вирішення своєї історичної долі як незалежної, сильної, правової і цивільної держави і суспільства європейського типу. Ми віримо у велике майбутнє і високу місію нашої Батьківщини і зробимо все від нас залежне для її відродження, облаштування і розвитку. Ми закликаємо  кожного  громадянина стати на захист Батьківщини і жити не тільки хлібом щоденним, а високими ідеалами величі своєї нації, країни і держави. Україна встане з колін і стане величною сім’єю.

Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» є всенародною демократичною партією патріотично-реформаторського спрямування. Вона об'єднує у своїх рядах представників усіх верств населення,  громадян - патріотів України в усіх регіонах держави, усіх тих, хто не може змиритися з нинішнім кризовим станом нашої країни і прагне рішучих змін на краще в ім’я людини. Здобувши політичну незалежність і домігшись державного суверенітету, наша країна зробила свій остаточний вибір і досягла певних успіхів у державотворенні. Нашу державу визнав і підтримав світ. Державна незалежність України стала історичним фактом і фактором міжнародного розвитку. Проте історична доля України ще далеко не вирішена. Потрібна особлива духовна мобілізація нашого народу. Потрібні цілеспрямовані, організовані об’єднані зусилля і надзусилля громадян з реформування, модернізації та демократизації нашої країни, держави, економіки, політичної і соціальної системи.

Потрібна корінна зміна пріоритетів усього суспільного розвитку в Україні з переходом від егоїстичних, споживацьких, матеріальних інтересів самозбагачення до духовних і моральних  цінностей, бо саме вони  остаточно вирішать долю України, її народу, справу добробуту і якості життя кожної сім’ї і кожної людини, долю майбутніх поколінь.

Маючи величезні природні й виробничі ресурси та високопрофесійні кадри, Україна в перші роки незалежності не була приречена на обвал і занепад економіки,  на безробіття, зубожіння й тотальну бідність населення. Нинішня системна політична криза, руйнування  матеріального, морального і духовного укладу життя нашого народу є прямим наслідком кризи влади, відсутності чітко визначеної і зрозумілої народу національної стратегії розвитку, ефективної системи державного управління країною. Неефективність системи існуючого режиму державної влади, її цинізм, корумпованість і повна безвідповідальність перед народом, безконтрольність з боку народу  – ось головні причини довготривалої кризи. Криза діючої влади – це, насамперед, криза визначення мети й шляхів побудови нового суспільства. Головною перешкодою на шляху розвитку України стоїть кримінальна кланово-олігархічна політична система, що загрожує диктатурою і тоталітаризмом.

Партія виступає за створення в Україні нової цивільної, відповідальної перед народом держави, нового суспільства справедливості й добробуту, нової демократичної політичної і економічної системи як гарантії прогресу. Ми виступаємо за формування в Україні потужної і впливової верстви суспільства – середнього класу, котрий складатиме більшість нового суспільства й об’єднає громадян-власників, які заробляють засоби для життя своєю працею і підприємництвом. Ми пропонуємо народу загальнонаціональну ідеологію і стратегію розвитку, засновану на принципах суспільної відповідальності і партнерства, гуманізації, інтелектуалізації  суспільства та громадянського патріотизму, що забезпечить прогрес нашої держави у ХХI столітті.  Держава для людини, а не людина для держави. Антидемократичний кланово-олігархічний владний режим повинен зійти з політичної сцени України. Реальне народовладдя повинне бути забезпечене не на словах, а на ділі. Пряме волевиявлення народу повинне бути гарантованим. Конституція України має стати реальною гарантією проти авторитаризму і узурпації влади, а пропорційна система виборів – забезпечити проведення чесних виборів усіх рівнів.

Об’єднуючи у своїх лавах потужний інтелектуальний і професійний потенціал, партія «ВО «Батьківщина» ставить перед собою завдання реалізувати розроблену нею Концепцію національної стратегії України, Концепцію національних інтересів України, Програму виходу України з політичної та  економічної кризи, Засади внутрішньої і зовнішньої політики.

Партія виступає за об’єднання громадян України в єдину українську політичну націю, за державну та внутрішньосуспільну солідарність громадян, без якої немає розвитку і прогресу, за плідну співпрацю з усіма політичними силами, що стоять на державницьких позиціях і виступають за конструктивне співробітництво.  Ми виступаємо на захист і зміцнення високих традицій духовності нашого працелюбного народу, за створення справедливого громадянського суспільства, проти будь-яких проявів авторитаризму, тоталітаризму і кланово-олігархічних диктаторських тенденцій у розвитку держави, за підвищення ефективності українського парламентаризму, виконавчої влади, місцевого самоуправління і регіонального розвитку. 

 

1.  Ідеологічна основа діяльності партії

Ідеологічною основою партії є поєднання національних,  демократичних, християнських цінностей, реформаторства, духовності, патріотизму,  державної солідарності, відповідальності,   прав і свобод громадян. Партія виступає за побудову в Україні суспільства справедливості й добробуту,  конкурентоспроможної нації-держави європейського типу.

Партія пропонує українському народу ідеологію розвитку, яка відображає корінні інтереси більшості громадян. Ця ідеологія базується на спільності політичних та економічних інтересів громадян, і, насамперед, подоланні небаченої бідності й забезпечення зайнятості і добробуту, на потребі в чітких орієнтирах, котрі визначають шляхи та засоби реалізації головних завдань розвитку держави, сім’ї і громадянина. Це ідеологія українського шляху до державної солідаризації, справедливості й добробуту. Партія вважає, що  суспільного прогресу без реальної та ефективної демократії бути не може. Боротьба проти неототалітаризму, за демократизацію держави і суспільства – пріоритетне завдання партії.

Основну суспільну базу нашої партії складають свідомі громадяни, які заробляють на життя своєю працею чи підприємництвом. Це представники технічної і гуманітарної інтелігенції, робітники, підприємці, сільські трудівники, вчителі, лікарі, працівники культури та наукової сфери, працівники місцевого самоврядування, пенсіонери,  студенти і молодь.  Громадяни України мають стати відповідальними та активними носіями і гарантами демократії. Ми допоможемо громадянам реалізувати їхні конституційні права і свободи. З цієї метою ми будемо боротися за ефективний народний контроль над діяльністю виконавчої влади, проти спроб зруйнувати парламентаризм,  підпорядкувати Верховну Раду виконавчій владі або Президенту, проти підпорядкування судів виконавчій владі чи Президенту, за виборність суддів.

Ми будемо боротись проти формування нової державної кланової номенклатури, проти системи владних привілеїв, адміністративного деспотизму, надмірного контролю над розвитком народного підприємництва,  проти державної корупції й криміналізації державного апарату та його  гноблення громадян. Ми будемо домагатись формування в Україні системи належного державного менеджменту європейського типу. Ми виступаємо за проведення нової ефективної адміністративної реформи, яка докорінно зруйнує існуючу стару номенклатурно-чиновницьку систему влади. Ми виступаємо за повновладний статус Кабінету Міністрів як повноцінного органу виконавчої влади, ліквідацію всіх неконституційних адміністративних структур, істотне обмеження одноосібної безконтрольної і неефективної влади, введення дієвого контролю над діяльністю виконавчої влади.

Партія вестиме послідовну роботу для пошуку шляхів розвитку України, а також активну ідеологічну, політичну й пропагандистську роботу через свої центральні органи й структури в регіонах, прагнучи об’єднати громадян, дійти до свідомості й сумління кожного громадянина, особливо молоді, запропонувати їм програму дій.

В основі діяльності партії лежить ідея про можливість і необхідність об’єднання  нашого ще вкрай роз'єднаного суспільства. Першим кроком до консолідації суспільства може бути координація діяльності партій і громадських об'єднань, що представляють великі верстви громадян, відображають спільні довгострокові політичні інтереси і мають здорову основу у своїх програмах та політичних стратегіях. Партія буде послідовно співпрацювати з усіма партіями і громадськими об'єднаннями державницького спрямування.

Особливо важливим напрямом об’єднання суспільства ми вважаємо знаходження ефективних шляхів інтеграції власників і найманих працівників, пошук балансу і гармонії їхніх економічних інтересів, боротьбу за рівні можливості для громадян. Ми віримо, що велич нашої держави повинна базуватися не на приватній вигоді одиниць, а на добробуті всіх громадян України, кожної сім'ї в містах і селах. Заможні громадяни – багата і сильна держава.

На нинішньому етапі головним питанням є питання про владу в Україні, про відродження народовладдя.

Ідея єдності і прогресу суспільства не може бути реалізована без єднання влади з українським народом, між якими сьогодні існує велике провалля. Народ не довіряє діючій владі, яка все більше відривається від громадян, захищаючи лише власні інтереси. Подолання конфлікту між народом і владою конституційним шляхом можливе тільки за умови демократизації влади та держави, зміни системи влади. Ми послідовно виступаємо проти існуючого режиму державної кланової корупції, криміналізації й узурпації влади окремими керівниками держави, проти кланової корпоратизації влади,  спроб приватизації держави і влади окремими групами олігархів, проти захоплення влади капіталом і монополії капіталу на владу. Сьогодні українській державі та демократії загрожує не тільки особиста диктатура, а й авторитаризм влади корпорацій і олігархів, які обирають і підтримують "своїх" керівників держави.

Тому сутність нашої ідеології та політики полягає в поверненні влади українському народу, звільненні держави від внутрішніх узурпаторів – загарбників, представників старої номенклатури, криміналітету й олігархів. Йдеться про дієву демократизацію влади, формування нової системи народної влади, побудованої на реальній демократії, а не на демагогії й популізмі. В Україні є передумови для формування ефективної системи демократії. Партія готова запропонувати суспільству нові форми, механізми й методи суспільного контролю над владою, посилення відповідальності влади перед народом і перед кожним суверенним громадянином України, як носієм народовладдя.

Ми готові запропонувати суспільству нові методи й механізми контролю і справедливого розподілу виробленого валового внутрішнього продукту країни, національного доходу та бюджетних ресурсів. Партія має достатній інтелектуальний потенціал, щоб через всенародні вибори сформувати парламентську більшість і очолити Уряд політичної більшості. В усіх гілках влади повинні працювати професіонали, патріоти України, державники. Ми готові сформувати Уряд народної довіри й у найкоротший термін подолати глибоку системну кризу усіх сфер суспільства.

Ми виступаємо за формування нових механізмів розподілу повноважень і балансу та противаг гілок влади, їхньої рівності та рівноправності. Ефективна організація системи влади України не повинна віддаватись на відкуп окремим керівникам держави чи клановим групам у Верховній Раді. Раціональний розподіл і збалансування повноважень окремих гілок влади не повинні приводити до порушення системної єдності й відповідальності влади в цілому. Партія виступає за внесення поправок і доповнень до Конституції України для врегулювання і збалансування повноважень Верховної Ради, Президента і Кабінету Міністрів. Ми будемо боротись за повноцінну й незалежну систему судової влади в Україні, яка повинна забезпечити рівність  і відповідальність усіх перед Конституцією і Законом.

 

2. Головна політична мета партії та етапи її досягнення

Головним сучасним суспільним конфліктом в Україні є злиття влади, капіталу та криміналітету в антинародний конгломерат, що підриває суверенну державність і веде до бідності громадян та нової форми їх експлуатації.

В умовах сучасного перехідного етапу розвитку свої політичні завдання партія вбачає в реалізації в Україні нової загальнонаціональної стратегії через механізми ефективної самоорганізації українського демократичного суспільства. Суспільство справедливості й добробуту  може бути побудоване в Україні лише через демократизацію, інтелектуалізацію та гуманізацію політичного життя, якісно новий розвиток продуктивних сил і виробничих відносин, необмежений розвиток ефективного ринкового народного підприємництва, що забезпечить загальний добробут і якість розвитку людини-громадянина.  Для цього Україна повинна стати єдиною консолідованою політичною нацією, єдиною сім'єю відповідальних громадян, які вірять у справедливість свого суспільства, готові віддавати свої сили на розвиток країни. Ми маємо подолати нинішню ситуацію розколотого суспільства. Розбрат у суспільстві відповідає інтересам кланів, які узурпували державну владу і прагнуть її утримати. Демократія і бідність громадян – несумісні явища. Без добробуту громадян демократії не може бути. Громадяни без власності – це найкращий матеріал для диктатури.

Партія вбачає своїм головним завданням поетапну побудову суспільства рівних можливостей, яке здатне забезпечити добробут і заможне життя громадян на європейському рівні. У нинішній ситуації глибокої кризи і болісного переходу України від тоталітаризму до демократії здійснення цього завдання вимагає реалізації довгострокової державної програми, яка повинна об’єднати націю і стати загальнонародним планом дій. Ефективні економічні реформи мають покращувати життя людей, а не спричиняти тотальне зубожіння і небачену бідність наших громадян.

На нинішньому етапі та на перспективу побудова нового суспільства повинна виключати будь-яку можливість реставрації в Україні як дикого капіталізму, так і тоталітарного соціалізму або силового нав’язування системи неоколоніального чи кланово-олігархічного капіталізму.

Партія вважає, що побудова нового громадянського суспільства в Україні можлива лише шляхом поетапного, еволюційного реформування влади, економіки, формування системи нових духовних і моральних цінностей народу, що виключить можливість повернення назад, до тоталітаризму,  трагічних соціальних експериментів над народом і суспільством. Утвердження і розвиток суверенної державності України, захист національних інтересів, побудова суспільства солідарності та справедливості є базовими засадами внутрішньої і зовнішньої політики партії на довгостроковий період.

Побудова в Україні нового демократичного суспільства  вимагатиме значного історичного періоду, який охопить усю першу чверть ХХI століття. Особливо важливим є нинішній перехідний етап до 2005 р., на якому буде вирішуватися доля України як великої демократичної європейської держави, здатної на реальні перетворення. Ми повинні зробити все можливе, щоб населення України перетворилося на єдиний український народ, спроможний вирішувати свою долю і стати великою європейською нацією.

Завданням цього етапу є виведення України з глибокої системної політичної, економічної й духовної кризи, відродження економіки і  максимальний розвиток народного підприємництва як локомотивного фактора економічного відродження і створення необхідної кількості робочих місць, підвищення доходів громадян до рівня успішних країн Центральної і Східної Європи. Особливу роль повинні відіграти податкова реформа (зменшення податкового тиску мінімум удвічі), бюджетна та адміністративна реформи, ліквідація економічної влади олігархічно-корумпованих сил, виведення економіки з тіньового обороту. Важливим фактором на цьому етапі залишатиметься система державного регулювання економіки.

Партія вважає невідкладним стратегічним завданням першого етапу – до 2005 р. відновлення внутрішнього ринку і національного виробництва, створення умов для ефективного інвестування, формування національного капіталу.

На другому етапі головне завдання полягає в глибокій структурній трансформації економіки в напрямі формування економіки постіндустріального, інформаційно-іноваційного типу і в наближенні України до  середньоєвропейського рівня економічного розвитку.

На третьому етапі головним завданням є досягнення такого рівня розвитку продуктивних сил інформаційно-інтелектуального характеру, який  створить можливість переходу до рівня провідних розвинутих країн Європи і світу.

Пропонуючи таку ідеологію і стратегію розвитку, партія виступає за те, щоб у ній органічно поєднувались інтереси економічної ефективності й конкурентоспроможності, сталого розвитку й екологізації виробництва, ринкові засади і засоби державного регулювання сучасного типу. Запропонована нова економічна стратегія України забезпечить максимальний розвиток народного підприємництва, особливо у сучасних формах малого й середнього бізнесу; рівні права всіх форм власності; збереження державної форми власності в стратегічних галузях; підвищення міжнародної, економічної конкурентоспроможності нашої продукції і  виробництва.

У своїй економічній політиці партія виходить, перш за все, з покладання на власні ресурси і сили України, на високу потенційну ефективність об’єднаної праці нашого народу. Партія буде боротися за відродження престижу й пріоритету праці, за її гідну оплату і стимулювання ефективності. Трудовий та інтелектуальний внесок кожного громадянина повинен визначати його доходи, міру споживання і розмір пенсійного забезпечення.

Важливого значення партія надає ліквідації управлінської, економічної і, особливо, бюджетної надцентралізації і припиненню  урядового бюджетного свавілля, коли, з одного боку, з вини Уряду поза державним бюджетом залишаються мільярдні кошти через систему податкових пільг “своїм” структурам, а з іншого – свідомо насаджуються централістська урядова бюджетна монополізація, безправ’я регіонів, нерівні можливості їхнього розвитку. Ми повинні забезпечити ефективне функціонування прийнятого Верховною Радою Бюджетного кодексу України, який надає широкі повноваження регіонам та забезпечує справедливий розподіл і перерозподіл ресурсів.

Суть нової державної економічної політики і стратегії партія вбачає в залученні до активної трудової діяльності більшості працездатних громадян, у широкому розвиткові економічної самодіяльності й підприємництва населення з метою різкого збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг  як на великих підприємствах, так і через найефективніші форми малого й середнього бізнесу, як це є у передових країнах. Захист вітчизняного виробника і споживача мусить стати постійним національним пріоритетом. Можливість такого захисту партія вбачає в ефективному державному і законодавчому регулюванні розвитку економіки, у відродженні, модернізації й реструктуризації промисловості, в реіндустріалізації України на інноваційній технологічній основі. Підвищення внутрішньої і міжнародної конкурентоспроможності української промислової продукції має стати головним завданням державної стратегії.

На нинішньому етапі найважливішим стратегічним завданням партії є боротьба із зубожінням народу, безробіттям і бідністю, за підвищення життєвого рівня багатодітних і малозабезпечених сімей, пенсіонерів та інвалідів. Вирішенню цього завдання повинні бути підпорядковані всі державні ресурси та бюджет країни. Ми вимагаємо від усіх гілок влади ефективної та послідовної роботи для подолання  бідності і безробіття.

Ми виступаємо за активне й результативне міжнародне співробітництво України, проти будь-яких спроб зовнішньої економічної агресії, тиску й експансії, за налагодження рівноправних політичних та економічних відносин. Захист національних інтересів і безпека розвитку – головний принцип інтеграції України у світові та європейські структури. Поступова європейська інтеграція України, підготовка і майбутній можливий вступ до Європейського Союзу – найважливіші мобілізаційні завдання народу і держави на наступний десятирічний період. Але входження України до політичних і економічних структур Європи є можливим лише через економічне зростання, високу конкурентоспроможність, демократизацію суспільства, забезпечення прав громадян. Бідній, слабкій, недемократичній  Україні в Європі місця не буде.

Партія буде боротися за розвиток взаємовигідного політичного й економічного співробітництва з усіма країнами, за зростання ролі України в регіональному співробітництві Центрального і Східноєвропейського регіонів. Вона виступає проти втягування України до складу якихось нових союзних держав, що неминуче веде до втрати суверенної державності як вищої національної цінності нашого народу, до повної втрати перспектив прогресивного розвитку.

Національна безпека і безпека розвитку України мають залишитися найвищим державним пріоритетом розвитку і рівноправного стратегічного партнерства з Росією, США та іншими великими країнами.

 

3. Політична стратегія партії

Виходячи з об’єктивного характеру світових тенденцій розвитку, партія пропонує нову стратегію і програму реформування українського суспільства з урахуванням специфіки й сучасних умов України. Ця стратегія спирається на ефективність високоорганізованої, об’єднаної праці всього народу, на ефективність народного підприємництва й господарської ініціативи громадян. Партія пропонує нові шляхи, засоби та методи оновлення України, її стабілізації, модернізації, радикального прориву в майбутнє, стрімкого розвитку через реалізацію стратегії інноваційного розвитку на випередження на основі задіяння великого інтелектуального потенціалу нашого суспільства.

Політична стратегія партії базується на ідеології демократії, державної солідаризації і реформаторства. Майбутній громадянський характер нашої незалежної держави вимагає здійснення реального, а не фіктивного  народовладдя як передумови реалізації ефективної національної стратегії відродження і розвитку України. Демократизація країни і формування системи реального народовладдя, підвищення ефективності парламентаризму є найважливішими пріоритетами політичної стратегії партії на нинішньому етапі.

Партія вважає, що корінна зміна якості розвитку є загальносвітовою об’єктивною закономірністю ХХІ століття і високою стратегічною метою України на наступний період. Підтримуючи принципи лібералізації, гуманізації та  інтелектуалізації суспільного розвитку, партія приділяє особливу увагу  захисту прав людини й громадянина. Реальне й ефективне народовладдя відіграватиме ключову роль у майбутньому розвиткові України. Партія максимально сприятиме ефективному використанню великого творчого потенціалу українського народу. У своїй політичній стратегії і практичній діяльності вона орієнтуватиметься на всебічний розвиток політичної активності, відповідальності, глибоких традицій ініціативи й самодіяльності наших громадян.

Партія свідома того, що на нинішньому перехідному етапі суспільство України є ще політично не структурованим. Країна штучно ділиться на окремі політичні табори з діаметральнопротилежними цілями. Деякі сили експлуатують штучний поділ України на Схід і Захід. Наше завдання – сприяти прискореному об’єднанню нації на базі спільних для всіх національних інтересів заради перетворення України на багату й сильну європейську державу.

Ми вважаємо, що Українська держава повинна стати такою, яка була б здатна забезпечити послідовну реалізацію стратегії повного самовизначення суспільства, виступити гарантом незворотного й конкуренто-успішного руху до постіндустріального майбутнього, в інформаційно-інтелектуальну еру. Партія робитиме все необхідне для визначення ефективних шляхів, засобів і методів захисту, відродження й становлення України, її стабілізації й модернізації, радикального прориву в майбутнє, стрімкого розвитку через реалізацію інноваційних стратегій розвитку на випередження, а не на вічне наздоганяння інших країн.

Пошук міжнаціонального співробітництва і внутрішньосуспільного компромісу є одним з важливих завдань політичної стратегії партії. Кризова внутрішньополітична ситуація в Україні вимагає пошуку ефективних шляхів контролю над діяльністю виконавчої влади, її ефективністю, забезпечення гармонійної співпраці всіх гілок влади, пошуку нових шляхів для політичної консолідації й солідаризації громадян. Партія вважає особливо важливим завданням внутрішньої політики розробку та закріплення в суспільстві принципів життя, котрі гарантуватимуть неможливість підриву демократичної державності, встановлення авторитаризму й диктатури в будь-якій формі. Ми повинні забезпечити проведення вільних, чесних, демократичних виборів на партійно-пропорціональній основі без тиску владних структур і фальсифікації результатів на всіх рівнях.

Партія вважає, що створення умов для поступового підвищення якості життя громадян до європейського рівня є найважливішим завданням нової української держави. Партія зробить усе можливе, щоб постійне підвищення рівня і якості людського розвитку стало головним критерієм оцінки ефективності державної влади.

Партія виступає за плідну політичну співпрацю з усіма конструктивними силами на міжнародній арені, що підтримують суверенну Україну, сприяють добробуту її народу, створенню нового, справедливого, демократичного суспільства, здатного захистити права і свободи людини.

Виходячи зі своєї політичної стратегії, партія заявляє про свою повну готовність прийти до влади конституційним шляхом, через всенародні вибори і взяти на себе відповідальність за долю країни на довгостроковий період.

Партія виступає за невідкладне проведення реформи політичної системи України та системи державного правління, за зміцнення парламентаризму і збереження однопалатної Верховної Ради, за чіткий конституційний розподіл повноважень і відповідальності законодавчої й виконавчої гілок влади, за посилення ролі Уряду,  конструктивну взаємодію всіх гілок влади в розробці й реалізації єдиної державної політики, за сильну і незалежну судову владу. Ми виступаємо за внесення відповідних змін і доповнень до Конституції України, за формування ефективної демократичної більшості у Верховній Раді на основі результатів виборів, а не під незаконним тиском влади, за законодавче визначення статусу парламентської опозиції, як дієвого державного інституту.

Партія сприятиме розвитку всіх форм місцевого самоврядування, формуванню у населення активної громадянської позиції, заснованої на національних інтересах і принципах захисту прав людини. Сильна регіональна політика, посилення ролі регіонів та їхніх можливостей у соціально-економічному розвитку – пріоритетні політичні завдання партії.

Перед Україною важкий, довгий  і складний шлях до побудови високорозвиненої європейської держави і демократичного суспільства постіндустріального інформаційно-інтелектуального типу, конкурентоспроможного в умовах нової інтелектуальної ери ХХI століття. Успішне вирішення цього завдання залежить від розуміння суті нашої національної ідеї. Об’єднуючою національною ідеєю народу України на нинішньому етапі є не тільки державна суверенність, забезпечення національних інтересів і добробуту громадян у поєднанні з ідеєю міжнародної конкурентоспроможності та поетапної  інтеграції України в Європу та світові структури. Нині і в перспективі національна ідея України – це об’єднуюча ідея її духовної і національної величі, як великої європейської нації, її високої духовної місії і нового гідного місця і ролі в сім’ї народів. Реалізацію цього національного надзавдання  – побудову морально і духовно сильного демократичного суспільства європейського типу – треба здійснювати незалежно від того, чи буде Україна прийнята до складу Європейського Союзу і НАТО, чи залишиться поза рамками цих інтеграційних структур. Європу треба будувати в Україні, досягаючи найвищих стандартів духовності, демократії і добробуту.

Свою головну політичну перспективу партія бачить у позакласовому об’єднанні всіх верств народу, в переростанні у всенародну масову партію як основу патріотичного, державницького, національно-демократичного розвитку. Партія повинна стати народно-патріотичною партією громадян України, не пов’язуючи себе із жодними віджилими політичними догмами та застарілими політичними системами, які себе не виправдали.

Партія прагнутиме зробити все можливе для послідовної й ефективної політичної структуризації суспільства і Верховної Ради як вищого форуму народовладдя і як передумови демократизації суспільства.  Будуть розроблені й реалізовані відповідні політичні програми, розраховані на жінок, молодь, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів праці, військовослужбовців, інтелігенцію, що сприятиме внутрісуспільній солідаризації й гармонізації інтересів.

Партія ставить за мету стати загальнонаціональною об’єднавчою центристською політичною силою, правлячою партією. Завданням партії є конституційне змагання за лідируючі позиції в керівництві державою і регіонами, за завоювання максимальної кількості депутатських місць, за формування і послідовну підтримку демократичної парламентської більшості і лідируючу роль у ній нашої фракції.  Ми прагнемо сформувати уряд національної довіри, що забезпечить стабільний і сталий  розвиток країни. Будемо боротись за найвищі державні пости – Президента, Голови Верховної Ради, Прем'єр-міністра.

У своїй діяльності партія сприятиме тому, щоб вирішення проблем регіональної політики відбувалося на основі вдосконалення системи місцевого самоврядування, виходячи із загальнонаціональних інтересів України та  відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування.

У сфері державного будівництва партія буде послідовно боротися за зміцнення суверенної української державності. Тут визначаються такі найважливіші завдання:

запропонувати суспільству концепцію нової української держави і домагатися послідовної її реалізації;

захищати систему реального народовладдя й парламентаризму, домагатися підвищення рівня ефективності влади, її єдності, взаємодії різних гілок влади, вдосконалення системи державного управління;

забезпечувати реальний суверенітет і підвищення міжнародної конкурентоспроможності української держави. Продовжити курс на ефективну  інтеграцію України до європейських структур і, передусім, до Європейського Союзу. Послідовно розвивати стратегічне партнерство з провідними державами світу;

забезпечити проведення активної, самостійної, прогнозованої зовнішньої політики України, в тому числі регіональної. Ефективний захист національних інтересів і національна безпека – принципові основи цієї політики;

сприяти зміцненню оборонного потенціалу України. Домагатися проведення ефективної воєнної реформи й переходу до формування сучасних Збройних Сил на професійній основі при значному скороченні чисельності військових контингентів;

домагатися перебудови структури державних правоохоронних органів, створення дійсно незалежної судової влади відповідно до вимог міжнародних правових актів. Запровадити суди присяжних;

впроваджувати ефективну систему антикорупційного контролю в державному апараті;

забезпечувати ефективну реалізацію адміністративної реформи і перехід до функціональної структури державного управління;

надати парламентській опозиції конституційний статус державної інституції контролю суспільства над виконавчою владою;

сприяти об’єднанню української політичної нації, розвитку відносин дружби, солідарності та єдності всіх народів і народностей, що населяють Україну.

Партія будує свою політичну стратегію на засадах ліберально-демократичних  принципів відродження, оновлення і модернізації країни шляхом послідовного реформування. Ми визнаємо пріоритет прав та свобод людини-громадянина над правами держави і уряду, громадських організацій, прав людини щодо вільного вибору праці, місця проживання, відповідальності людини за свою долю, долю своєї родини і суспільства.

Ми виступаємо проти всіх авторитарних спроб обмежити демократію, поставити її під режим контролю керівника держави або державної бюрократії. Демократія, як форма прямого народовладдя, не може мати обмежень з боку влади. Не людина для влади, а влада для людини. Народ має конституційне право достроково змінювати владу та її керівників, якщо вони не оправдовують довіру громадян і не забезпечують ефективного керівництва державою і добробуту суспільства.

 

4. Економічна стратегія і програма партії на період до 2005 року

Невідкладним завданням сучасного етапу є формування конкурентноздатної ринкової економічної системи нового типу, адекватної специфічним історичним умовам трансформації України від державно-централізованої економіки до  ринкової економіки європейського зразка. 

Пріоритетними завданнями нового економічного курсу України на етапі  до 2005 року партія вважає:

забезпечити відродження виробництва в усіх галузях, особливо в промисловості, сільському господарстві, в секторі малого бізнесу, і реальне, стабільне,  а не кон'юнктурне,  економічне зростання, сталий розвиток, що відкриє шлях подальшим технологічним і структурним перетворенням. Шляхом розвитку ефективного народного підприємництва забезпечити реальну рівноправність усіх форм власності: державної, приватної та акціонерних і орендних підприємств. Партія домагатиметься усунення адміністративних перешкод на шляху  розвитку малого й середнього бізнесу, сприятиме поступовому підвищенню його частки у ВВП України до 50-70%. Пріоритетним завданням є захист  вітчизняного товаровиробника і вітчизняного споживача, повернення внутрішнього ринку національному виробникові на умовах конкурентності й ефективності. На період виходу з економічної кризи партія виступає за відмову від політики стихійного, хаотичного розвитку української економіки. Державне регулювання економіки залишається важливим засобом подолання кризи. Воно повинне поєднуватися з політикою заборони адміністративного втручання в діяльність економічних суб'єктів та дерегулювання малого,  середнього бізнесу й інших відповідних секторів;

налагодити ефективний контроль над використанням національного багатства і, особливо, землі та стратегічної державної власності України у промисловості і на транспорті; сприяти максимальному підвищенню господарської ефективності, підприємливості та економічної самодіяльності населення у формуванні і розвиткові ринкової економіки; сприяти розвиткові економічної демократії й участі трудящих в акціонуванні промислових підприємств та в управлінні державними підприємствами; домагатись ефективного використання державою методів деприватизації і націоналізації стратегічних промислових та інфраструктурних об’єктів;

провести радикальну реформу бюджетної системи, домогтися  справедливого розподілу бюджетних коштів між центром і регіонами країни, забезпечувати справедливий раціональний розподіл і перерозподіл ВВП у суспільстві й науково обґрунтоване співвідношення між споживанням і накопиченням, приділивши особливу увагу нарощуванню внутрішнього споживання, нагромадженню коштів та інвестуванню; домагатися максимального зниження питомої ваги «тіньової економіки» шляхом її легалізації, значного зниження податкового тиску з одночасним підвищенням рівня конкурентоспроможності національного виробництва; посилити стимулювання розвитку підприємств, галузевих і регіональних комплексів; створити нову систему державного регулювання ринкової економіки, засновану на сучасних ринкових економічних механізмах і важелях впливу і контролю з диференціацією щодо регулювання державного й недержавного (приватного) секторів економіки, а також сфер розподілу і перерозподілу, обігу і споживання;

забезпечити поетапне відновлення й ефективне зростання міжнародної конкурентоспроможності  провідних галузей і підприємств. Вести активну структурну перебудову національної економіки в напрямі формування високотехнологічної економіки інноваційного типу; домагатися поступового відновлення втраченого Україною економічного потенціалу, прискореного формування верстви ефективних власників, нагромадження національного капіталу, створення економіки сучасного європейського зразка; забезпечити відновлення і нарощування масштабів та інтенсивності внутрішнього споживання, без чого неможливе піднесення національного виробництва;

підготувати і провести стимулюючу виробництво і інвестиції податкову реформу. Істотно знизити податковий тиск на національного виробника, забезпечити умови для розширеного відтворення та інвестування, переведення податкового механізму з функціонування у фіскальному режимі до функціонування в режимі стимулювання виробництва, зростання доходів населення і внутрішніх накопичень та переведення значної їх частини в інвестиції; домагатись поетапного зниження податку на доходи фізичних осіб і підвищення рівня оплати праці у державних та недержавних установах і підприємствах; зменшити до мінімуму систему податкових пільг, забезпечити запровадження податкових канікул при створенні нових робочих місць, нових технологій, освоєнні та розширенні експортних й імпортозамінних виробництв, а також виробництва товарів народного споживання; підвищити неоподатковуваний мінімум зарплати до рівня прожиткового мінімуму; забезпечити ефективний державний контроль над проведенням приватизації і необхідної реприватизації підприємств;

покладання на власні сили і ресурси країни, а не на дорогі зарубіжні кредити повинне стати головним принципом нової економічної політики України. Зменшувати до можливого мінімуму зарубіжні кредити і валютні борги. Стимулювати прямі зарубіжні інвестиції в економіку через створення відповідного інвестиційного клімату;

забезпечити успішне вирішення проблеми повної продовольчої незалежності України й активного експорту сільськогосподарської продукції. Для цього слід добитися оптимального співвідношення крупнотоварного та невеликого фермерського сільськогосподарського виробництва, забезпечити його відродження і розвиток на ринковій основі. Підтримати акціонерні форми організації крупних агропромислових  комплексів, впровадити нову систему державного регулювання, захисту й економічного стимулювання сільського господарства, сприяти організації кінцевої переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, звести до мінімуму втрати продукції. Сприяти формуванню ринкової економіки в аграрному секторі України, створенню середнього класу на селі, в тому числі верстви селян-власників. Впровадити механізми ефективного державного захисту національного аграрного виробника на внутрішньому та зовнішньому ринках. Створити умови для запровадження для громадян України приватної власності на орну землю, права купівлі-продажу землі і створення на цій основі міцної фінансової бази аграрного сектора економіки. Забезпечити вдосконалення законодавства, спрямованого на ефективний державний захист національних продовольчих ринків і національного аграрного виробника від зарубіжної експансії, стимулювати підвищення конкурентоспроможності крупнотоварного аграрного виробництва; 

домагатись посилення державної структурно-інвестиційної політики, особливо через механізми іноваційного характеру і через фінансову підтримку найпріоритетнішіх високорепродуктивних і конкурентоспроможних галузей. Забезпечити ефективну державну підтримку фундаментальної та прикладної науки для розвитку нової іноваційної економіки України. Домагатись реалізації законодавчо визначеної нижньої межі фінансування фундаментальних наукових досліджень на рівні не менше як 1,7%  ВВП України. Сприяти інтеграції науки й вищої освіти, переходу на європейську систему академічних ступенів і звань, активно впливати на формування нової промислової політики держави на основі принципів модернізації, інтеграції технологічних, економічних і екологічних принципів, підвищення ефективності конверсії ВПК, повернення Україні втрачених національних і зовнішніх ринків; сприяти проведенню активної й ефективної антимонопольної політики, спрямованої проти внутрішніх і зовнішніх монополій,  монополізації виробництва й ринків,  обмеження здорової конкуренції у сфері виробництва та на ринках збуту продукції.

Партія вважає, що в сучасних умовах особливим пріоритетом економічної політики держави повинні бути боротьба з масовим безробіттям, стимулювання зайнятості, створення нових робочих місць і на цій основі стимулювання платоспроможного попиту громадян як основної рушійної сили розвитку виробництва і подолання бідності населення.

Послідовна державна політика зростання доходів населення та їх регулювання повинні стати основою довгострокової економічної стратегії. Вони дадуть можливість не лише зупинити зубожіння населення і ефективно боротися з бідністю, але й стимулювати вітчизняного виробника. Не менш важливим стратегічним пріоритетом є створення умов для переведення «тіньової економіки» у сферу легальної, що може дати  великий поштовх економічному розвитку.

 

5. Соціальна програма партії на період до 2005 року

Бідність, зубожіння громадян, у тому числі працюючих, з одного боку, і безвідповідальність влади, з іншого боку,  - один з найбільших внутрішніх конфліктів України, гострота якого зростає. Бідність у багатій ресурсами Україні є ганебним національним лихом. Головна мета соціальної політики партії - створення нового відкритого суспільства рівних можливостей та добробуту  громадян, надання можливості вільного вибору праці і отримання заробітку, відповідно до результатів праці, змагальність за найвищу ефективність праці, трудова конкуренція.

Найважливішими соціальними пріоритетами в діяльності партії на нинішньому етапі є вирішення таких основних завдань:

забезпечити пряму участь громадян України у поетапному формуванні нової економіки держави й нового демократичного суспільства через підприємництво і власність. У законодавчому порядку зменшити податки і збори на підприємства, в тому числі нарахування на фонди оплати праці підприємств. Не допустити підвищення віку виходу працівників на пенсію по старості та забезпечити поступове зниження безробіття до суспільно прийнятного рівня. Налагодити організацію громадських робіт для безробітних і безпритульних громадян, гарантуючи їм роботу, притулок і відповідне матеріальне забезпечення;

провести пенсійну реформу. Запровадити систему пенсійного страхування і страхування від безробіття; змінити пенсійне законодавство таким чином, щоб рівень трудових пенсій відповідав рівню середньої заробітної плати з урахуванням трудового стажу і трудового внеску громадян. Ввести систему індексації зарплат, пенсій та інших соціальних виплат відповідно до темпів інфляції й запровадити додаткові пенсійні системи - накопичувальну і недержавну;

забезпечити розширення житлових пільгових кредитів для відповідних категорій населення, особливо для молодих і багатодітних сімей. Послідовно підвищувати оплату праці, пенсій, стипендій, утримання військовослужбовців. Невідкладно  підвищити заробітну плату вчителям, лікарям, вченим, працівникам культури до рівня оплати пріоритетних професій у провідних галузях. Поставити заробітну плату в пряму залежність від кількості праці, її якості та трудового стажу, проводити активну політику соціального розвитку села, забезпечуючи поступову ліквідацію відмінностей в умовах і якості життя міських і сільських жителів. Законодавчо вирішити невідкладні завдання реформування системи охорони здоров'я із забезпеченням безкоштовної медичної допомоги тим, хто не може її оплачувати, запровадити нові сучасні форми й види фінансування медичної допомоги, в тому числі систему страхової медицини. Забезпечити відродження і розвиток власної фармацевтичної промисловості України;

забезпечити реальну рівноправність з чоловіками жінок України, їхню участь в управлінні державою, регіонами, трудовими колективами, сільськими громадами та структурами місцевого самоврядування, ефективну державну підтримку материнства й дитинства, соціальний захист багатодітних сімей, посилення боротьби з безпритульністю дітей, перехід інтернатної системи на виховання сиріт у фостерних сім'ях та сімейних дитячих будинках. Посилити державну матеріальну  підтримку молодої сім'ї. Забезпечити надання молоді державних учбових  безпроцентних кредитів, підвищити пенсії інвалідів, поетапне вирішення проблем їхньої адаптації й реабілітації та працевлаштування;

реорганізувати систему народної освіти. Створити рівні умови в одержанні освіти всіма громадянами незалежно від стану місцевих бюджетів та матеріального статку сімей. Забезпечити доступність і безкоштовність дошкільної, загальної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, сприяти організованому працевлаштуванню молодих фахівців;

проводити  послідовну й активну політику щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, посилення екологічної безпеки, реалізації еколого-економічної моделі господарського розвитку. Важливим державним пріоритетом України залишається подолання наслідків глобальної Чорнобильської катастрофи;

впровадити систему споживчого кредитування громадян, створити державні фонди підтримки і стимулювання успішності студентів, прискорити повернення громадянам їх трудових заощаджень з відповідною індексацією та поліпшити грошову компенсацію  членів сімей військовослужбовців, які не мають можливості працювати.

Партія вважає, що активна і сильна державна соціальна політика має бути спрямована на створення умов для продуктивної праці й добробуту економічно активного населення та зростання на цій основі бюджетних ресурсів для підтримки прийнятного рівня життя непрацездатних.

 

6. Політика партії в гуманітарній сфері

Партія покладає всю відповідальність за небачену бідність і незадовільну якість людського розвитку в Україні на чинний режим влади. Бідність і деградація людей в багатій ресурсами країні - неприйнятні і нетерпимі. Дванадцятирічна криза довела нездатність і небажання влади створити умови для нормального людського розвитку. Гуманітарна політика партії спрямовується на вирішення найважливіших завдань розвитку людини, якості її життя, на виховання духовно здорових громадян України.  Партія визначає невідкладними  такі завдання у цій сфері:

поєднати в державній гуманітарній політиці світові і національні цінності, принципи гуманності й людської гідності. Забезпечити ефективну реалізацію прав і свобод кожної людини, прав національних меншин,  рівність чоловіків і жінок;

сприяти формуванню провідної ролі і місця жінок у демократизації та гуманізації нашого суспільства, в розвитку освіти, науки, медицини, сфери обслуговування, у народному підприємництві, в місцевому самоуправлінні;

сприяти духовному і моральному відродженню всього українського народу. Активно виступати проти демагогії, безвідповідального популізму та злочинного адміністративного тиску на громадян. Законодавчо створити політичні умови для вільного волевиявлення народу, в тому числі й на виборах усіх рівнів та на референдумах;

забезпечити високий рівень конкурентоспроможної професійної освіти населення на основі поєднання освіти молоді з вихованням і працею. В перспективі метою партії є забезпечення загальної вищої професійної освіти за прикладом найрозвиненіших країн світу;

домагатися  відродження і поступального розвитку української культури та мистецтва; забезпечити реальний статус і утвердження української мови як державної і стимулювати її вивчення всіма громадянами на добровільних засадах. Сприяти розвиткові мов національних меншин та їх офіційному використанню в місцях компактного проживання цих меншин;

проводити послідовну політику свободи совісті, невтручання держави у внутрішньоцерковні та міжконфесійні справи, сприяння міжконфесійній злагоді, врегулювання проблем повернення й використання церковного майна і споруд. Створення умов для розвитку та посилення духовного авторитету зареєстрованих церков і, в першу чергу, християнських. Протидіяти пропаганді й поширенню аморальних догм через радіо-, відео- та телевізійні програми;

підтримувати відродження масового фізкультурного руху та розвиток українського спорту, що сприятиме оздоровленню молодих поколінь і покращенню міжнародного іміджу й авторитету України;

законодавчо забезпечити ефективну державну фінансову підтримку вітчизняного книговидання, в тому числі і шляхом пільгового оподаткування. Протидіяти монополізації засобів масової інформації. Протистояти тотальній комерціалізації культури, експансії сурогатів масової культури, особливо тієї, що суперечить духовним засадам українського народу та загальнолюдським цінностям.

Послідовна гуманізація суспільства, держави і всього суспільного розвитку - важлива складова частина політичної стратегії партії. Питання духовного, морального, культурного відродження і виховання громадян у дусі сучасного гуманізму завжди будуть у центрі уваги партії.

 

7. Національна й міжнаціональна політика партії

Партія виходить із того, що Україна є і буде багатонаціональною країною. В ній проживають понад 100 національностей, народностей та етнічних груп. Облаштування їх культурного та духовного життя є відповідальністю держави і суспільства.

Головним завданням національної політики партії є формування великої європейської української політичної нації на основі консолідації різних етносів та етнічних груп за умови їхньої рівноправності й вільного розвитку.

Партія виступає за  справедливе вирішення проблем міжетнічних зв'язків, задоволення мовних, культурних, релігійних потреб усіх національностей, народностей та етнічних груп, які населяють Україну. Права і свободи національних меншин повинні бути захищені державою.

У реалізації національної й міжнаціональної політики особлива увага партії звертається на реальне забезпечення прав людини та її конституційних свобод. Братство, рівність і захищеність мають бути закладеними в основу цієї політики.

Партія вважає, що держава повинна забезпечувати узгодження інтересів та  рівноправний розвиток національностей і національних груп на основі солідарності й компромісів.

Серед першочергових заходів національної політики будуть:

забезпечення рівних можливостей розвитку національностей і народностей України;

розробка та реалізація державних програм розвитку і захисту культури національних меншин;

створення умов для вільного, мовного і культурного самовизначення  й розвитку громадян;

послідовне проведення політики контролю і регулювання процесів еміграції та імміграції з повним урахуванням інтересів національної безпеки України;

державна допомога в репатріації, компенсації збитків і облаштуванні депортованих народів і громадян;

сприяння поширенню ідей міжнаціональної консолідації, злагоди, ідей єдиної Батьківщини - України, нашого спільного дому.

Захист прав людини, забезпечення прямої і активної участі громадян у вирішенні державних питань, сприяння розвитку міжнаціональної солідарності й співробітництва є і будуть постійним політичним пріоритетом нашої партії.

 

читати далі>>